Reavahe kõrgus
Kontrastsus

Jagatud projekti- ja tegevustoetused ning reservfondi eraldised

Tegevustoetused

Otsing

Nimekiri

Otsuse aeg Taotleja Esindaja Toetuse kasutamise periood Toetuse sihtotstarve Taotletav toetus Eraldatud toetus
24.01.2020 Chocokoo OÜ Kristel Lankots 25.11.2019 - 29.02.2020 Välismessil osalemise toetus.
https://www.chocoa.nl/
1 079,85 1 079,85
23.01.2020 Sihtasutus Õigusteenuste Büroo Hille Raud 02.01.2020 - 31.12.2020 Toetuse sihtotstarbeks on vähekindlustatud tallinlastele tasuta õigusabi tagamine nii eesti kui vene keeles esmatähtsates õigusvaldkondades: peresuhted (elatis, hooldus, jm), võlasuhted ja täitemenetluse asjad jm. Abistamise eesmärgiks on vähekindlustatud isikute toimetuleku soodustamine, probleemide süvenemise ennetamine. Sihtgrupi õigusteenus loob turvalisust ja tõstab ühiskonda kaasatust. 13 000,00 13 000,00
23.01.2020 Mittetulundusühing ELULIIN Eda Mölder 01.01.2020 - 31.12.2020 Tallinna Psühholoogiline Kriisiabi tegevuse toetus 2020 aastal.
Kriisinõustamise eesmärk on pakkuda Tallinna linna elanikele tasuta hea juurdepääsetavusega, lühiajalist psühholoogilist abi vaimse tervise ja töövõime säilitamiseks ning taastamiseks igapäevaelu kriisidesse sattunutele ning õnnetusjuhtumite, kuritegevuse, terrorismi ja muu läbi kannatanutele ning nende lähedastele.


69 000,00 69 000,00
22.01.2020 Osaühing Mecafer Invest JULIA SAARESTIK 21.02.2020 - 15.03.2020 https://www.moda-uk.co.uk/
MODA UK välismessil osalemine


5 254,74 5 254,74
20.01.2020 INDIGO TRAVEL OÜ Vladimir Škinder 31.08.2019 - 09.02.2020 TOUREST 2020 825,00 825,00
20.01.2020 Premium Bussid OÜ KARMELA KANGUR 10.01.2020 - 09.02.2020 Tourest 2020 1 000,00 1 000,00
17.01.2020 Tallinn, Vana-Kalamaja tn 29 korteriühistu Anna Markina 16.12.2019 - 17.12.2019 Puude hooldusraie ja -lõikus Vana-Kalamaja 29 kinnistul. 600,00 600,00
17.01.2020 Osaühing Hobbykarting Veiko Rada 07.02.2020 - 09.02.2020 Tourest 2020
933,75 933,75
17.01.2020 Aktsiaselts PUMEKO Kazmar LÄns 17.01.2020 - 06.04.2020 Eesti Ehitab 2020 osavõtt 1 000,00 1 000,00
17.01.2020 osaühing TALLINNTUUR Daisy Järva 25.09.2019 - 09.02.2020 Tourest 2020 222,00 222,00
16.01.2020 Garnet Grupp OÜ Raimo Kaasik 06.01.2020 - 09.02.2020 Tourest 2020 1 000,00 -
15.01.2020 Tallinn, Sitsi tn 15 korteriühistu SERGEI TIGANIK 16.10.2019 - 05.11.2019 27.10.2019 sai aia äärdeistutatud kokku 60 pisikest elupuud. Kuna maapind oli väga kivine, kohati võimatu labidaga midagi teha, siis rentisime piikvasara ja ostsime 3 kotti mulda. 05.11.2019 murupiire ja kinnituspael 46,50 140,99 96,17
15.01.2020 Mittetulundusühing Vivere kool Julia Stolberova 01.01.2020 - 31.12.2020 Rendikulude katteks
25 500,00 25 500,00
15.01.2020 Meretakso OÜ MARKO AMBOJA 06.01.2020 - 09.02.2020 Tourest 2020 450,00 450,00
15.01.2020 Tallinna Spordiselts Kalev Oliver Läll 01.01.2020 - 31.12.2020 Toetust kasutatakse Tallinn Kalev esindusmeeskondade töötasudeks, spordiehitiste üüri- ja rendikuludeks, transpordikuludeks, osavõtumaksudeks/litsentsitasudeks, majutuskuludeks, meditsiinikuludeks, spordiinventaari ja –varustuse soetamise kuludeks ning tegevustoetuseks. 250 000,00 250 000,00
14.01.2020 Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER Monika Tammerand 01.01.2020 - 31.12.2020 Toetada nägemispuudega ja psüühilise erivajadusega inimesi, kes ei ole võimelised töötama avatud tööturul või tavakeskkonnas ning vajavad juhendamist, tuge ja kohandatud töökeskkonda.
Toetust taotletakse kaitstud töö keskkonna kasutuses olevate ruumide kommunal- ja rendikulude katmiseks ja juhendaja töötasu osaliseks kompenseerimiseks.
33 003,00 33 003,00
13.01.2020 Merimetsa tugikeskus Õie Reinmets 01.01.2020 - 31.12.2020 Taotlus esitatakse igapäevaelu ja töötamise toetamise teenuse osutamiseks raske psüühikahäire ja intellektipuudega inimestele.
Taotlus esitatakse teenuse osutamiseks vajalike kommunaalkulude katmiseks, sotsiaalhoolekande seadus § 89 alusel.
67 406,00 67 406,00
13.01.2020 KME Rätsepatöö Osaühing KARIN MEESIT 13.01.2020 - 08.03.2020 Praktikandi juhendamisega seotud lisatöö tasustamine. 936,00 936,00
09.01.2020 Tallinn, Läänemere tee 36 korteriühistu ALEKSANDR KARAVAJEV 01.07.2019 - 31.07.2019 Ehitise audit, leping nr. 2019/32. Töö nr. 2019-65: lodžapapaneelide ning kinnituselementide seisukorra hindamine 1 000,00 1 000,00
07.01.2020 Tallinn, Valdeku tn 105 korteriühistu Sergei Boreiko 08.08.2019 - 09.08.2019 Korterelamu koolitustoetuseks. Palun lisage järgmised andmed:

1) Koolitusdokumendi number:

2) Koolitusdokumendi väljastaja nimetus:

3) Koolitusdokumendi väljastamise aeg:
130,00 130,00
07.01.2020 Tallinn, K. Kärberi tn 39 korteriühistu Galina Voinitš 12.12.2019 - 31.01.2020 Palun lisage järgmised kohustuslikud andmed:

1) Kasutusteatise või kasutusloa number: 1911301/12888

2) Kasutusteatise või kasutusloa väljastamise kuupäev: 02.12.2019
4 374,00 4 374,96
06.01.2020 Mittetulundusühing Lootus Sinuga Jekaterina Panova 01.01.2020 - 31.12.2020 Toetus on vaja rendi ja komunaal kulude maksmise jaoks. Meil juba kaks aastat positiivse kogemusi Vilisuu 7 ruumis ja me palume pikendada meie heategevus 5 000,00 5 000,00
02.01.2020 Tallinn, Sõpruse pst 3 korteriühistu Lea NÕuakas 13.05.2019 - 13.05.2019 Korterelamu koolitustoetuseks. Palun lisage järgmised andmed:

1) Koolitusdokumendi number:

2) Koolitusdokumendi väljastaja nimetus:

3) Koolitusdokumendi väljastamise aeg:
95,00 95,00
02.01.2020 Tallinn, Kopli tn 98a korteriühistu Siim Loitme 19.11.2019 - 19.11.2019 Korterelamu koolitustoetuseks. Palun lisage järgmised andmed:

1) Koolitusdokumendi number: 7238

2) Koolitusdokumendi väljastaja nimetus: Eesti Korteriühistute Liit

3) Koolitusdokumendi väljastamise aeg: 20.11.2019
50,00 50,00
30.12.2019 Tallinn, Põllu tn 125 korteriühistu VAIDO SALIS 30.12.2019 - 30.12.2019 Rõdude ja varikatuste ekspertiisi toetus 504,00 504,00
30.12.2019 Tallinn, Madala tn 26 korteriühistu Reno Hainla 20.12.2019 - 31.12.2019 Puude raie ja hoolduslõikus. Raieluba nr: 36071; Hoolduslõikusluba nr: 36389.
Madala 26 kinnistul on läbi viidud puude raie ja hoolduslõikus tööd.
600,00 540,00
30.12.2019 Tallinn, Asunduse tn 4 korteriühistu Vladimir Horovets 16.12.2019 - 17.12.2019 Põõsaste lõikus maja ees ja taga, õunapuu kärpimine. Väljavedu ja utiliseerimine. 129,60 129,60
30.12.2019 Tallinn, Virbi tn 2 korteriühistu LIIDIA VUKS 25.12.2019 - 25.12.2019 Korterelamu koolitustoetuseks. Palun lisage järgmised andmed:

1) Koolitusdokumendi number:7144, 7241,6817

2) Koolitusdokumendi väljastaja nimetus:Eesti Koreteiühistute Liit

3) Koolitusdokumendi väljastamise aeg: 17.10.19, 21.11.19, 12.03.19
130,00 130,00
30.12.2019 Tallinn, Tondi tn 50 korteriühistu Aime Parve 05.11.2019 - 05.11.2019 Korterelamu koolitustoetuseks. Palun lisage järgmised andmed:

1) Koolitusdokumendi number: 7200

2) Koolitusdokumendi väljastaja nimetus: EKÜL

3) Koolitusdokumendi väljastamise aeg: 06.11.2019
50,00 50,00
30.12.2019 Tallinn, Puhangu tn 61 korteriühistu ALLA KOROBAN 02.04.2019 - 02.04.2019 Korterelamu koolitustoetuseks. Palun lisage järgmised andmed:

1) Koolitusdokumendi number:6899

2) Koolitusdokumendi väljastaja nimetus: EKÜL

3) Koolitusdokumendi väljastamise aeg: 02.04.2019
75,00 75,00
30.12.2019 Tallinn, E. Vilde tee 108 korteriühistu Natalja Golimbijevskaja 17.10.2019 - 17.10.2019 Korterelamu koolitustoetuseks. Palun lisage järgmised andmed:

1) Koolitusdokumendi number:7157

2) Koolitusdokumendi väljastaja nimetus:EKÜL

3) Koolitusdokumendi väljastamise aeg: 18,10,2019
75,00 75,00
30.12.2019 Tallinn, E. Vilde tee 92 korteriühistu Niina Ljah 17.10.2019 - 17.10.2019 Korterelamu koolitustoetuseks. Palun lisage järgmised andmed:

1) Koolitusdokumendi number: 7156

2) Koolitusdokumendi väljastaja nimetus: EKÜL

3) Koolitusdokumendi väljastamise aeg: 18.10.2019
75,00 75,00
30.12.2019 Tallinn, Sikupilli tn 4 korteriühistu Vladislav Mašatin 13.09.2019 - 20.10.2019 Korterelamu koolitustoetuseks. Palun lisage järgmised andmed:

1) Koolitusdokumendi number: 7189

2) Koolitusdokumendi väljastaja nimetus: Eesti Korteriühistute liit

3) Koolitusdokumendi väljastamise aeg: 23.10.2019
125,00 125,00
30.12.2019 Tallinn, Võru tn 2 korteriühistu ANATOLY GLADKOV 03.12.2019 - 11.12.2019 Ehituse audit: lodza paneelide ning kinnituselementide seisukorra hindamine 1 000,00 1 000,00
30.12.2019 DaG Interior Studio OÜ Jana Dõmskaja 23.10.2019 - 25.10.2019 Toidumessil 2019 (23.-25.10. 2019) osalemine. 461,25 -
20.12.2019 Tallinn, Raadiku tn 2 korteriühistu Natalia Tõlnikova 02.04.2019 - 02.04.2019 Korterelamu koolitustoetuseks. Palun lisage järgmised andmed:

1) Koolitusdokumendi number: 6894

2) Koolitusdokumendi väljastaja nimetus: EKÜL

3) Koolitusdokumendi väljastamise aeg:
75,00 75,00
20.12.2019 Tallinn, E. Vilde tee 87 korteriühistu Jelena Zubkova 18.05.2019 - 23.05.2019 Korterelamu koolitustoetuseks. Palun lisage järgmised andmed:

1) Koolitusdokumendi number:

2) Koolitusdokumendi väljastaja nimetus:

3) Koolitusdokumendi väljastamise aeg:
130,00 34,95
20.12.2019 Tallinn, Maleva põik 3 korteriühistu Svetlana Sergejeva 17.10.2019 - 17.10.2019 Korterelamu koolitustoetuseks. Palun lisage järgmised andmed:

1) Koolitusdokumendi number:7154

2) Koolitusdokumendi väljastaja nimetus:Eesti korteriühistute Liit

3) Koolitusdokumendi väljastamise aeg: 18.10.2019
75,00 75,00
20.12.2019 Tallinn, Lõime tn 31 korteriühistu Jelena Zubkova 18.05.2019 - 23.05.2019 Korterelamu koolitustoetuseks. Palun lisage järgmised andmed:

1) Koolitusdokumendi number:

2) Koolitusdokumendi väljastaja nimetus:

3) Koolitusdokumendi väljastamise aeg:
31,50 31,55
20.12.2019 Tallinn, Nelgi tn 29 korteriühistu Silvia Vink 17.10.2019 - 31.12.2019 Korterelamu koolitustoetuseks. Palun lisage järgmised andmed:

1) Koolitusdokumendi number:

2) Koolitusdokumendi väljastaja nimetus:

3) Koolitusdokumendi väljastamise aeg:
75,00 75,00
20.12.2019 Tallinn, Tehnika tn 21 korteriühistu KAIRE RÄMMELD 01.01.2019 - 31.12.2019 Korterelamu koolitustoetuseks. Palun lisage järgmised andmed:

1) Koolitusdokumendi number:6939

2) Koolitusdokumendi väljastaja nimetus:EKÜL

3) Koolitusdokumendi väljastamise aeg:16.05.2019
75,00 75,00
20.12.2019 Tallinn, Ehitajate tee 66 korteriühistu Darja Siig 15.10.2019 - 30.10.2019 Korterelamu koolitustoetuseks. Palun lisage järgmised andmed:

1) Koolitusdokumendi number: 7133

2) Koolitusdokumendi väljastaja nimetus: Eesti Korteriühistute Liit

3) Koolitusdokumendi väljastamise aeg: 16.10.2019
50,00 50,00
19.12.2019 4 Sisters OÜ Annika Pillerpau 25.11.2019 - 31.12.2019 4Sisters OÜ on tegutsenud kaubamärgi all 4SistersKitchenCatering cateringi/toitlustamise valdkonnas juba 7 aastat. Tänaseks oleme jõudnud olukorda,kus tellimuste mahud kasvavad ning ka praegused ruumid on jäänud väikeseks ning soovime laieneda suuremale pinnale ning lisaks meie senisele tegevusele, luua kesklinnas päevasöögi kohvik 4SistersKitchen Cafe.

8 617,45 8 617,45
18.12.2019 Tallinn, Järvevana tee 3b // 3c // 3d // 3e // 3f korteriühistu Ene Eensalu 01.04.2019 - 30.06.2019 Korterelamu koolitustoetuseks. Palun lisage järgmised andmed:

1) Koolitusdokumendi number: 6987

2) Koolitusdokumendi väljastaja nimetus: EKÜL

3) Koolitusdokumendi väljastamise aeg: 21.05.2019
50,00 50,00
18.12.2019 Tallinn, Võru tn 2 korteriühistu ANATOLY GLADKOV 06.11.2019 - 07.11.2019 Korterelamu koolitustoetuseks. Palun lisage järgmised andmed:

1) Koolitusdokumendi number: 7214

2) Koolitusdokumendi väljastaja nimetus: EKÜL

3) Koolitusdokumendi väljastamise aeg: 08.11.2019
75,00 75,00
18.12.2019 Tallinn, Võidu tn 56 korteriühistu Silvia Vink 15.01.2019 - 31.12.2019 Korterelamu rõdude ja lodža paneelide seisukorra hindamine ja ekspertiis 1 000,00 793,80
18.12.2019 Tallinn, Nelgi tn 29 korteriühistu Silvia Vink 18.02.2019 - 18.02.2019 Korterelamu rõdude ja lodza paneelide ning seisukorra hindamine-ekspertiis. 1 000,00 1 000,00
18.12.2019 Vinmark Grupp OÜ Marko Hark 09.10.2019 - 09.03.2020 Plaan luua 3 uut töökohta ametitel: klienditeenindajad ja kokad. Hetkel ettevõttes töökohti kokku 8. Ettevõtte senine tegevus on toitlustus, ettevõttel on plaan laieneda. Tallinna kultuuriväärtusliku Vanalinna hoones, uues tegevuskohas (Aia tn 10A) ettevõtte laienemine. Ettevõte on tegutsenud tänaseni juba enam kui 5 aastat ning saavutanud kõrge krediidireitinguga "Edukas Eesti Ettevõte" staatuse 10 000,00 -
17.12.2019 Tallinn, Järvevana tee 3b // 3c // 3d // 3e // 3f korteriühistu Ene Eensalu 01.01.2019 - 01.12.2019 Korterelamu koolitustoetuseks (2 koolitust):
I. 1) Koolitusdokumendi number: 6811
I. 2) Koolitusdokumendi väljastaja nimetus: EKÜL
I.3) Koolitusdokumendi väljastamise aeg: 12.03.2019;

II. 1) Koolitusdokumendi number: 2019-4334
I. 2) Koolitusdokumendi väljastaja nimetus: Kinnisvarakool OÜ
I.3) Koolitusdokumendi väljastamise aeg: 30.10.2019;
130,00 50,00
17.12.2019 Tallinn, Nelgi tn 31 korteriühistu Silvia Vink 16.05.2019 - 21.05.2019 Korterelamu koolitustoetuseks. Palun lisage järgmised andmed:

1) Koolitusdokumendi number:

2) Koolitusdokumendi väljastaja nimetus:

3) Koolitusdokumendi väljastamise aeg:
95,00 95,00