Reavahe kõrgus
Kontrastsus
Otsing

Tulemus

Reservfond Eelarve Kasutatud Jääk Valitud perioodil kasutatud
Linnavalitsuse reservfond 995 000 209 211,00 785 789,00 209 211,00
Haabersti reservfond 4 000 0,00 4 000,00 0,00
Kesklinna reservfond 3 500 0,00 3 500,00 0,00
Kristiine reservfond 5 000 0,00 5 000,00 0,00
Lasnamäe reservfond 3 800 0,00 3 800,00 0,00
Mustamäe reservfond 13 500 3 276,00 10 224,00 3 276,00
Nõmme reservfond 10 000 0,00 10 000,00 0,00
Pirita reservfond 12 500 7 547,00 4 953,00 7 547,00
Põhja-Tallinna reservfond 10 000 1 337,47 8 662,53 1 337,47
Kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reserv 500 000 35 000,00 465 000,00 35 000,00
Linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reserv 2 650 000 290 866,00 2 359 134,00 290 866,00
Oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reserv 610 161 0,00 610 161,00 0,00
Kokku 4 817 461  547 237,47 4 270 223,53 547 237,47