Reavahe kõrgus
Kontrastsus
Otsing

Tulemus

Reservfond Eelarve Kasutatud Jääk Valitud perioodil kasutatud
Linnavalitsuse reservfond 2 252 000 1 676 037,00 575 963,00 1 676 037,00
Haabersti reservfond 9 500 0,00 9 500,00 0,00
Kesklinna reservfond 15 000 0,00 15 000,00 0,00
Kristiine reservfond 5 000 0,00 5 000,00 0,00
Lasnamäe reservfond 19 000 1 500,00 17 500,00 1 500,00
Mustamäe reservfond 13 500 456,00 13 044,00 456,00
Nõmme reservfond 10 000 0,00 10 000,00 0,00
Pirita reservfond 12 500 8 200,00 4 300,00 8 200,00
Põhja-Tallinna reservfond 20 000 0,00 20 000,00 0,00
Kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reserv 500 000 0,00 500 000,00 0,00
Linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reserv 952 000 329 951,00 622 049,00 329 951,00
Oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reserv 420 000 0,00 420 000,00 0,00
Kokku 4 228 500  2 016 144,00 2 212 356,00 2 016 144,00