Reavahe kõrgus
Kontrastsus
Otsing

Tulemus

Reservfond Eelarve Kasutatud Jääk Valitud perioodil kasutatud
Kristiine reservfond 2 000 0,00 2 000,00 0,00
Mustamäe reservfond 4 400 0,00 4 400,00 0,00
Nõmme reservfond 7 000 0,00 7 000,00 0,00
Haabersti reservfond 7 500 0,00 7 500,00 0,00
Kesklinna reservfond 8 000 0,00 8 000,00 0,00
Pirita reservfond 9 810 2 704,36 7 105,64 2 704,36
Põhja-Tallinna reservfond 10 000 0,00 10 000,00 0,00
Lasnamäe reservfond 20 000 0,00 20 000,00 0,00
Linnavalitsuse reservfond 475 300 190 505,00 284 795,00 190 505,00
Kriisireserv 512 940 0,00 512 940,00 0,00
Kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reserv 844 000 0,00 844 000,00 0,00
Oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reserv 988 710 0,00 988 710,00 0,00
Linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reserv 1 000 000 292 004,00 707 996,00 292 004,00
Kokku 3 889 660  485 213,36 3 404 446,64 485 213,36