Reavahe kõrgus
Kontrastsus
Otsing

Tulemus

Reservfond Eelarve Kasutatud Jääk Valitud perioodil kasutatud
Haabersti reservfond 10 000 0,00 10 000,00 0,00
Kesklinna reservfond 30 000 0,00 30 000,00 0,00
Kristiine reservfond 15 000 0,00 15 000,00 0,00
Lasnamäe reservfond 20 000 0,00 20 000,00 0,00
Mustamäe reservfond 23 500 0,00 23 500,00 0,00
Nõmme reservfond 20 000 0,00 20 000,00 0,00
Pirita reservfond 12 500 0,00 12 500,00 0,00
Kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reserv 1 500 000 0,00 1 500 000,00 0,00
Oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reserv 977 349 0,00 977 349,00 0,00
Põhja-Tallinna reservfond 20 000 1 337,47 18 662,53 1 337,47
Linnavalitsuse reservfond 995 000 116 980,00 878 020,00 116 980,00
Linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reserv 2 650 000 265 466,00 2 384 534,00 265 466,00
Kokku 6 273 349  383 783,47 5 889 565,53 383 783,47