Reavahe kõrgus
Kontrastsus
Otsing

Tulemus

Reservfond Eelarve Kasutatud Jääk Valitud perioodil kasutatud
Haabersti reservfond 7 750 0,00 7 750,00 0,00
Kristiine reservfond 1 000 0,00 1 000,00 0,00
Lasnamäe reservfond 0 0,00 0,00 0,00
Mustamäe reservfond 0 0,00 0,00 0,00
Kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reserv 0 0,00 0,00 0,00
Nõmme reservfond 7 500 1 245,60 6 254,40 1 245,60
Pirita reservfond 2 700 2 700,00 0,00 2 700,00
Kesklinna reservfond 30 000 4 000,00 26 000,00 4 000,00
Põhja-Tallinna reservfond 10 700 6 833,54 3 866,46 6 833,54
Oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reserv 1 138 450 231 270,00 907 180,00 231 270,00
Linnavalitsuse reservfond 820 432 610 762,46 209 669,54 610 762,46
Linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reserv 4 296 115 1 809 629,00 2 486 486,00 1 809 629,00
Kokku 6 314 647  2 666 440,60 3 648 206,40 2 666 440,60